НЕПОДНОШЉИВА ЛАКОЋА ПОСТОЈАЊА
Човек никада не може знати шта треба да жели, јер живи само један живот и никако не може да га упореди са својим претходним животима, нити га у следећим животима поправити.


Није ли догаћај утолико значајнији и драгоценији што је више случајности потребно да до њега дође?


Верност даје шансу за животну целовитост, без ње би се распао на хиљаде тренутних дојмова као и хиљаде крхотина.


Уколико је људе уопште могуће делити у неке категорије, оправдана је само подела према тим дубоким унутрашљим потребама које их усмеравају на ову или ону активност у животу.


У животу, драги мој пријатељу, није реч о томе да освојите што већи број жена, јер је то само спољашњи успех. Реч је, пре свега, о томе да негујете сопствене високе захтеве, јер се у њима огледа мера ваше личне вредности. Запамтите, драги пријатељу, да прави рибар враћа ситне рибице у воду!


Милан Кундера