Обавештење

Драга децо,

Због тренутне ситуације у земљи, а са циљем да се не прекида образовно-васпитни рад, настављамо са учењем на даљину .
Све потребне информације добијаћете благовремено путем мејла, а материјали ће бити постављани и овде на одговарајућим страницама за први и за трећи разред.
Надам се да ћемо постићи да научите предвиђено градиво, те да што успешније завршимо школску годину у новонасталним отежаним условима.
На располагаљу сам Вам за сва даља питања и предлоге. У термину консултација, који ће бити окачен на сајту школе Гимназија "Бранислав Петронијевић" Уб, можете очекивати брз одговор.

Уживајте интелектуално!

С љубављу,
Љиљана ♥


Како решавати задатак?


❶ Прво треба да разумеш задатак.

➤ Шта је непознато? Шта је дато? Какве су везе између датог и непознатог?

➤ Да ли је могуће задовољити услове задатка? Да ли су услови довољни за одређивање непознатог? Или нису довољни?

➤ Нацртај слику! Уведи погодне ознаке!

➤ Разложи услов на делове! Можеш ли да их напишеш?

❷ Направи план ! Потражи везу између задатог и непознатог!
Ако се не може наћи непосредна веза, мораћеш можда разматрати помоћне задатке. Најзад треба да добијеш план решавања.

➤ Да ли си се већ срео/ла са неким сличним задатком? Знаш ли неку теорему која би ти била од помоћи?

➤ Ево задатка који је сличан твом! Можеш ли да га искористиш? Можеш ли да примениш метод којим је тај задатак решен?

➤ Можеш ли задатак другачије формулисати?

➤ Ако не можеш одмах да решиш задатак, покушај најпре да смислиш неки једноставнији: општији задатак, специјални задатак, аналогни задатак.

➤ Можеш ли да решиш део задатка?

➤ Шта се све може извући из задатих података? Покушај да одредиш који би други подаци били погодни за одређивање непознате!

➤ Да ли си узео/ла све те податке заједно?

❸ Изврши свој план!

➤ Контролиши сваки корак решавања! Можеш ли јасно објаснити зашто је сваки корак исправан?

❹ Провери добијено решење!

➤ Објасни читав поступак решавања!

➤ Можеш ли резулатат добити на други начин?

➤ Можеш ли метод применити при решавању неког другог задатка?

Ђерђ Поља

"Ако нешто не можеш објаснити једноставно, не разумеш то довољно добро." Алберт Ајнштајн"При обучавању деце неопходно је тежити к томе да се код њих постепено сједињује знање с умењем. Изгледа да је од свих наука једино математика способна да у потпуности задовољи овај захтев." Имануел Кант
∗ ∗ ∗
"Најбољи начин да се нешто научи јесте да се самостално открије." Ђерђ Поља
∗ ∗ ∗
"Међу људима једнаких умних способности, који раде под истим условима, у предности су они који знају геометрију." Блез Паскал
∗ ∗ ∗
"Штета што нисам боље знао математику" Алберт Ајнштајн ☺