"Стави свој живот у стихове. И опет кажем: стави свој живот у стихове, ако хоћеш да осетиш живот универзалан, и да будеш с овим у вези и хармонији. Можеш бити аналитичар песме, али не заборави певати песму! Песнички критичари живе у миру, а песници само живе. Анализа умртвњује, песма оживљава. Само поезија може васкрснути прозу. Поезија је никла из Дрвета Живота, а проза из Дрвета Познања. Сви говоримо: лаж је малотрајна, истина је вечна. Зашто поезија дуже живи од прозе, ако не зато што је она ближа истини, ближа животу?! И тако, ако ставиш свој живот у стихове, бићеш ближе истини, ближе животу!"
Владика Николај Велимировић